Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu efter lite dugg på tisdag morgon.

I falltalsprov tagna i vårvete den 30.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 369 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 417. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för Zebras och för Quarnas del till drygt 20 % ännu påverkade av regn.

Falltalsprov tas i nästa vecka i östra Nyland varefter resultat från dessa fås.

I västra Nyland hade falltalen ännu hållits lovande oförändrade, – veckoslutets regn + en del dugg på tisdag morgon har ännu inte påverkat falltalen som togs på torsdagen. Variationerna hålls inom naturlig variation mellan provtagningarna. Det anses att ett falltal som fått bildas ”i lugn och ro” under goda förhållanden ofta håller sig hyfsat rätt länge.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 28.8.2018 av Jan Grönholm, NSL