Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu efter måndagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 23.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 384 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 419. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %  – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för Zebras del till knappt 20 % och för Quarnas del till drygt 16 % ännu påverkad av måndagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 22.8. i Pernå hade sorten Zebra, sådd den 23.5,ett falltal på 344 medan sorten Quarna, sådd den 16.5.,hade ett falltal på 384 vid förnyad analys. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tilldrygt 12 % och för Quarnas del till knappt 17 %, – m.a.o. höga värden också i östra Nyland!

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 18 % och för Quarnas del till drygt 16 %.

Överlag hade falltalen ännu hållits s.g.s. oförändrade, – måndagens regn har ännu inte påverkat falltalen trots att regnmängderna uppgick till från knappt 20 mm till drygt 30 mm. Det anses att ett falltal som fått bildas ”i lugn och ro” under goda förhållanden ofta håller sig hyfsat rätt länge.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 24.8.2018 av Jan Grönholm, NSL