Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – nu med resultat också från östra Nyland efter veckoslutets regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 27.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 349 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 431. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 30 % och för Quarnas del till drygt 25 % igen påverkad av veckoslutets ca 20 mm regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.8. i Pernå hade sorten Zebra, sådd den 23.5,ett falltal på 383 medan sorten Quarna, sådd den 16.5.,hade ett falltal på 362. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tilldrygt 12 % och för Quarnas del till knappt 17 %, – m.a.o. höga värden också i östra Nyland!

Både i västra och i östra Nyland hade falltalen ännu hållits rätt oförändrade, – veckoslutets regn har ännu inte påverkat falltalen trots att regnmängderna uppgick till runt 20 mm men regnmängderna har varierat stort, – 5 – >50mm! Variationerna i falltalen hålls inom naturlig variation mellan provtagningarna. Det anses att ett falltal som fått bildas ”i lugn och ro” under goda förhållanden ofta håller sig hyfsat rätt länge.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 29.8.2018 av Jan Grönholm, NSL