Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 11.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 273 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 304.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till klart över 30 % pga. regn.

Falltalen hade hållits rätt oförändrade sedan torsdagen men proteinet verkar vara på den lägre sidan.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 11.9. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 223 medan sorten Quarna hade ett falltal på 304.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till klart över 30 % pga. regn. Proteinet verkar vara på den lägre sidan i sorten Zebra.

 

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 13.9.2017 av Jan Grönholm, NSL