Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets västra område, – nu efter riklig och ihållande dagg på nätterna.

I falltalsprov tagna i vårvete den 6.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 308 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 351. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %,           – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till kring 20 % efter riklig nattfukt.

Falltalsprov torde tas under veckoslutet i östra Nyland varefter resultat från dessa fås.

I västra Nyland hade falltalen börjat sjunka, – tidigare regn och nätternas rikliga dagg har börjat påverkat falltalen i sjunkande riktning i proven som togs på torsdagen.

Alltså allt skäl att börja fundera på att tröska också ojämnare mognande bestånd bara fukthalten i den skördade varan går under 25%. Mer eller mindre helt gröna bestånd med fukthalter mellan 25->30 % kan det dock vara bra att vänta med.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 7.9.2018 av Jan Grönholm, NSL