Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets västra område, – nu för sista gången denna höst.

I falltalsprov tagna i vårvete den 13.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 316 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 357. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till närmare 30 % efter regn.

Falltalsprovtagningen avslutas härmed för denna höst.

I västra Nyland hade falltalen hållits oförändrade sedan måndagen trots rätt rikliga regn men de har sjunkit från de högsta toppnoteringarna…  

Alltså allt skäl att senast nu börja tröska också ojämnare mognande bestånd bara fukthalten i den skördade varan går under 25%. Mer eller mindre helt gröna bestånd med fukthalter mellan 25->30 % kan det dock vara bra att vänta med.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 15.9.2018 av Jan Grönholm, NSL