Falltalsprovtagningen i vårvete har inletts i västra Nyland före fredagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 22.8. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 345 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 218 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 329.

Fukthalten uppgick för Demonstrants del till ca 30 % och för Mistrals och Sibelius del till över 30 % trots att alla var klippta före fredagens regn men grödorna var inte ännu mogna.

 

Denna sida är uppdaterad den 26.8.2019 av Jan Grönholm, NSL