Falltalsprovtagningen i vårvete har inletts på Sällskapets område, – på måndagen i västra och på tisdagen-onsdagen i östra Nyland.

I falltalsprov tagna i vårvete den 13.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 367 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 374. Proteinhalterna verkar vara höga men exaktare värden torde fås på fredagen.

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 26 % och för Quarnas del till ca 23 % delvis påverkat av söndagens regn.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 15.8. i Pernå hade sorten Zebra, sådd den 23.5,ett falltal på 324 medan provet taget den 14.8. i sorten Quarna hade ett falltal på 313. Proteinhalten för Zebra översteg 12 % och för Quarnas del översteg den 16 %.

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 29 % och för Quarnas del till ca 18 % delvis påverkat av söndagens regn.

 

Denna sida är uppdaterad den 16.8.2018 av Jan Grönholm, NSL