Falltalsprovtagningen i vårvete inledd

På tisdagen och onsdagen denna vecka inleddes falltalsprovtagningen i vårvete i både västra och östra Nyland.

I falltalsprov tagna i Ingå hade sorten Sibelius, icke svampbekämpad och sådd den 12.5., ett falltal på 311 och fukthalten på över 34 %. För sorten Mistral, också sådd den 12.5. och svampbekämpad, uppgick falltalet till 244 och fukthalten likaså till över 34 % efter rikliga regn. Det förekom en del grönskott i sorten Mistral men rikligare i sorten Sibelius.

Proteinhalterna uppgick för Sibelius del till knappt 14 % och för Mistrals del till drygt 13 %.

I falltalsprov tagna i Pernå hade sorten Jaarli, sådd den 13.5, ett falltal på 330 medan sorten Iceman, med en växttid som Sibelius och sådd den 11.5., hade ett falltal på 244.

Fukthalten uppgick för både Jaarlis och Icemans del till drygt 25 %.

Proteinhalterna har för Jaarlis del uppgått till ca 16 % och för Icemans del till drygt 17 %.

Analyserna av proven från västra Nyland har gjorts vid spannmålslaboratoriet i NSL Lab av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 1.9. 2023 av Jan Grönholm, NSL