Falltalsprovtagningen i vårvete inledd

I förrgår på tisdagen den 23.8. inleddes falltalsprovtagningen i vårvete både i västra och östra Nyland.

I falltalsprov tagna i Ingå hade sorten Helmi, icke svampbekämpad och sådd den 25.5., ett falltal på 311 och fukthalten på ca 24 %. För sorten Sibelius, sådd den 18.5. i Svartå och svampbekämpad, uppgick falltalet till 375 och fukthalten till över 29 %. Det förekom en del grönskott i Helmi vetet men rikligare i sorten Sibelius.

Proteinhalterna uppgick för Helmis del till drygt 11 % och för Sibelius del till drygt 12 %.

I falltalsprov tagna i Pernå hade sorten Helmi, sådd den 20.5, ett falltal på 212 medan sorten Iceman, med en växttid som Sibelius och också sådd den 20.5., hade ett falltal på 297.

Fukthalten uppgick för Helmis del till ca 15 % och för Iceman till drygt 20 %.

Proteinhalterna har för Helmis del uppgått till drygt 12 % och för Icemans del till drygt 11 %.

Analyserna av proven från västra Nyland har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

I nu rådande torra förhållanden tas nya prov på måndag nästa vecka.

Denna sida är uppdaterad den 25.8. 2022 av Jan Grönholm, NSL

Bild från provtagningen i Pernå