Falltalsprovtagningen inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 12.5,ett falltal på 352 och ett protein på knappt 12 % medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 262 och ett protein på ca 13 %. Fukthalten uppgick för Zebrans del till knappt 30 % pga. en hel del gröna kärnor medan Amarettons fukthalt uppgick till knappt 25 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.8. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 18.5,ett falltal på 376 och ett protein på ca 12,5 % medan  proven som togs den 25.8. av sorten Quarna inte var tillförlitliga.

Nya resultat fås i morgon.

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser,  – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 29.8.2016 av Jan Grönholm, NSL