Falltalsprovtagningens sista prov för denna säsong togs den 24.9.från både västra och östra Nyland

På torsdagen den 24.9. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 23%                                449

31.8.                                                          ca 25%                                427

3.9.                                                           > 25%                                 353

7.9                                                            > 35%                                 105

10.9.                                                         ca 40%                                62

14.9.                                                         ca 27%                                62

17.9.                                                         ca 22%                                62

21.9.                                                         ca 18%                                62

24.9.                                                         ca 20%                                62

För sorten Sibelius, sådd den 10.5., har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 27%                                321

31.8.                                                         > 30%                                 378

3.9.                                                            > 27%                                 356

7.9                                                            > 35%                                 280

10.9.                                                          ca 40%                                209

14.9.                                                         ca 26%                                147

17.9.                                                         ca 22%                                140

21.9.                                                         ca 18%                                131

24.9.                                                         ca 20%                                149

 

 

Vetena var lite fuktigare efter mycket riklig fukt och dimma på natten.

Falltalet håller bottennotering för sorten Demonstrant och har för sorten Sibelius hållits sgs. oförändrat.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till ca 13,5 % och för Sibelius del till drygt 12 %. Demonstrant växer på mera mullrik jord än Sibelius.

 

På torsdagen den 24.9. fortsatte falltalsprovtagningen i östra Nyland.

För sorten Zebra, sådd den 10.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

27.8.                                                         > 20%                                 383

1.9.                                                           > 25%                                 380

7.9                                                            > 25%                                 349

13.9.                                                         ca 26%                                262

20.9.                                                         ca 21%                                255

24.9.                                                         ca 20%                                273

 

För sorten Quarna, sådd den 6.5., har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

27.8.                                                         > 20%                                 355

1.9.                                                           > 25%                                 343

7.9                                                             > 25%                                 291

13.9.                                                         ca 24%                                265

20.9.                                                         ca 20%                                245

24.9.                                                         ca 20%                                254

 

 

Vetena hade också här torkat rätt bra.

Falltalen hade fram till den 24.9. hållits sgs. oförändrade i östra Nyland.

Analyserna av proven från västra Nyland har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Analyserna av proven från östra Nyland har gjorts också av Maatalous Meriläinen i Lappträsk, vi tackar för samarbetet!

 

Falltalsprovtagningen avslutas härmed för denna odlingssäsong.

Denna sida är uppdaterad den 25.9. 2020 av Jan Grönholm, NSL