Feromonfällor i ärtfält

Observationerna av ärtvecklarförekomsten har inletts.

Vi har under vecka 24-25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad.

Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen därför att man inte bekämpar de nu omkringflygande vuxna vecklarna utan larverna just när de skall förflytta sig till de små, spirande baljorna. På matärter är eventuella skador mest alvarliga.

I Ingå blev fällorna utsatta på lördagen och redan på måndagen fanns det 7 st. i den ena fällan och 1 st. i den andra fällan. Detta tyder på att gränserna här kommer att överskridas.

Pga. av den långsamma postgången sattes fällan i Lovisa ut på måndagen.

I Ingå är sorten Eso sådd den 14.5. och i Lovisa är sorten Ingrid sådd den 10.5. Värmesumman och närheten till tidigare års ärtodlingar är dock de faktorer som mest styr förekomsten av ärtvecklare

Avläsningarna i västra och östra Nyland görs på måndag och torsdag.

Denna sida är uppdaterad den 21.6. 2023 av Jan Grönholm, NSL