Finland verkar inte få några undantag från reglerna om permanent gräsmark!

Trots vaga löften om att Finlands förhållanden skulle tas i beaktande så verkar inga undantag ges från EU:s sida!

Detta betyder att skiften som, i sin helhet, utgjort vall under åren 2010 – 2014 och om de ännu 2015 anmäls som vall så betraktas de som permanent gräsmark år 2015! Kontrollera i Mavis utskickade lista med förhandsifyllda arealer för år 2015!

OBS! Fr.o.m. 2015 följs vallarnas ålder upp jordbruksskiftesvis!

Med vall menas bl.a. produktionsvallar, beten, vallfröodlingar och OBS! också Grönträdor!

Skiften betraktas INTE som permanent gräsvall om skiftet utgjort, eller 2015, utgör:

  • Naturvårdsåker
  • Gröngödslingsvall
  • Skyddszonsvall
  • Mångårig miljövall
  • EFA-träda
En annan möjlighet att undgå permanent gräsvall är att skiftet plöjs upp och sås med en annan gröda än vall!
 
Denna sida är uppdaterad den 20.4.2015 av Jan Grönholm, NSL