Flyghavrevippor bildas nu efterhand så det gäller att genast börja kontrollera förekomsten av flyghavre:

Flyghavren bildar nu efterhand vippor varför granskningen av åkrarna brådskar. Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts. Plocka genast när de första vipporna upptäcks, sätt hela plantan i en plastsäck och bränn upp den. Upprepa granskningen med ca 2 veckors mellanrum 2-3 gånger per sommar.

Som en allmän tumregel kan man ta att om man vid plockandet klarar sig med några butiksplastkassar kan man fortsätta att plocka för hand. Om man däremot behöver flera sopsäckar bör man redan nu planera den kemiska bekämpningen av fältet nästa år!! – Skärpan vid plockandet minskar om plockningsbehovet blir för stort!

 

Denna sida är uppdaterad den 14.7.2017 av Jan Grönholm, NSL