Flyghavrevipporna börjar nu efterhand drösa så det gäller att genast kontrollera förekomsten av flyghavre om det inte ännu gjorts:

Flyghavrens vippor börjar nu drösa varför granskningen av åkrarna brådskar! Groende frön kan, speciellt vid varm väderlek, bildas redan på en veckas tid efter vippgången. Om fröna sedan hinner börja drösa så är skadan mångårig.

Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts. Man borde plocka genast när de första vipporna upptäcks, sätta hela plantan i en plastsäck och bränna upp den. Upprepa granskningen med 1-2 veckors mellanrum 2-3 gånger per sommar.

Som en allmän tumregel kan man ta att om man vid plockandet klarar sig med några butiksplastkassar kan man fortsätta att plocka för hand. Om man däremot behöver flera sopsäckar bör man redan nu planera den kemiska bekämpningen av fältet nästa år!! – Skärpan vid plockandet minskar om plockningsbehovet blir för stort!

Förekomsten av flyghavre har i år varit riklig på många håll, – de rikliga regnen har fått den att gro också djupare ifrån. Kom ihåg att man är skyldig att hålla efter flyghavren annars kan det t.o.m. leda till indragna stöd!

 

Denna sida är uppdaterad den 28.7.2020 av Jan Grönholm, NSL