Följ ännu med förekomsten av fritflugor och sniglar!

Eftersom vädret ser ut att fortsätta rätt varmt, dvs. > 12 grader, finns det en uppenbar risk för att också senare sådd höstsäd kan angripas av fritflugorna. Risken kvarstår tills plantorna har fått tre blad. OBS! Lokalt har förekomsten varit mycket riklig och ett flertal bekämpningar har krävts! Observera också att doseringen av pyretroider skall vara tillräckligt stor vid bekämpningen av fritflugorna, – doseringen mot dem är med flertalet medel dubbelt så stor som mot andra skadedjur! Kontrollera doseringen!

Också sniglarnas antal har ökat i regnen och största riskerna för svåra angrepp är det på fält med vallförfrukt eller med vallar bredvid, där det finns rikligt växtrester på fältet eller där bearbetningen gett ett grovt bruk.

V.g. se inlägget från den 22.9.2015!