Följ fortsättningsvis med förekomsten av fritflugor i spirande bestånd av höstsäd!

Eftersom vädret har varit mycket varmt för årstiden och det ser ut att fortsätta rätt varmt, dvs. klart > 12 grader, finns det en uppenbar risk för att också senare sådd höstsäd kan angripas av fritflugorna.

Risken kvarstår tills plantorna har fått tre blad. OBS! Lokalt har förekomsten av omkringflygande, äggläggande fritflugor varit mycket riklig och ett flertal bekämpningar har krävts! Observera också att doseringen av pyretroider skall vara tillräckligt stor vid bekämpningen av fritflugorna, – doseringen mot dem är med flertalet medel dubbelt så stor som mot andra skadedjur! Kontrollera doseringen!

V.g. Se inslaget från den 28.8. för detaljer!

 

Denna sida är uppdaterad den 4.9.2018 av Jan Grönholm, NSL