Följ med marktemperatur och fukthalt på NSL:s vädersidor

Vi följer med temperaturen och fukthalten i marken på tre olika skiften på Västankvarn. Mätningarna sker med Soil Scout-sensorer som finns nergrävda på 10 och 30 cm:s djup. Jordarten på skiftena Västersjön och Kärret är gyttjelera och på Hemåkern molera.  De olika skiftenas mätningar hittar du i menyn på NSL:s vädertjänst.