Följetongen med reglerna för permanenta gräsmarker fortsätter……

Det gäller att vara observant på riskerna för uppkomsten av permanenta gräsmarker eftersom vissa regler ändrats! Maxgränsen på fem år i rad kvarstår och ett vallskifte som ingår i växtföljden ändras till permanent gräsmark det sjätte året om man fortsättningsvis anmäler det som någon gräs- eller vallfoderväxt!

 

Följande tolkningar har dock ändrats:

Så länge skiftet anmäls som vall inom ramarna för Miljöstödssystemet, t.ex. som Naturvårdsåker, Skyddszonsvall, Gröngödslingsvall och Mångårig Miljövall så övergår det inte direkt till permanent gräsmark utan åldersräkningen tar en paus under de åren.

Ännu i vårens regler avbröts åldersräkningen helt om man anmälde vallar som omfattas av Miljöersättning.

 

Om man sålunda efter fem års anmälan som t.ex. ensilagevall, anmält två års Naturvårdsåker, och därefter igen anmäler samma åker som t.ex. ensilagevall så blir skiftet permanent gräsmark! Vallskiftet måste i detta fall brytas efter Naturvårdsåkeråren och sås med t.ex. spannmål. OBSERVERA denna ändring!

Denna sida är uppdaterad den 9.9.2015 av Jan Grönholm, NSL