För tidigt mognande, tvinväxta, nu svartsotiga ax i vårvete kan bero på rotdödare.

Speciellt på mullrika jordar kan man nu fläckvis hitta tvinväxta och kortare veteplantor med dåligt/omatade ax som dött för tidigt och som nu svartfärgats av sotdagg. Sotdaggssvampen finns överallt men den angriper växtdelar som dött redan för en tid sedan, – den lever på död vävnad. Angripna bestånd ger ett smutsigt, gråsvart intryck.

Döden skall ju alltid ha en orsak och så också med dessa veteax! Om man försiktigt drar upp tvinväxta plantor med svartfärgade ax märker man oftast att rotsystemet på dessa är obefintligt, – korta, svarta rötter utan fina hårrötter. Angreppen förekommer främst på mullrika jordar där växtföljden innehåller mycket vete men förekomsten av kvickrot och väldigt tidig sådd gynnar också angreppen.

De första symtomen uppträder efter axgång då angripna plantor först tvinväxer och axen vitfärgas.

Det finns tankegångar om att Mn till en del skulle kunna bromsa angreppen, – en sval sommar som denna har det lätt uppstått Mn-brist speciellt på jordar med högre pH….

Enda verksamma botemedlet som prövats ute i Europa är betningsmedel men det finns för närvarande inga för ändamålet godkända betningsmedel i Finland.

Sjukdomen kallas ”Take All” i England så det säger en hel del om angreppens allvarlighet!

Enda sätten att minska riskerna i nuläget är att hålla en god växtföljd där oljeväxter och ärter ingår, bekämpa kvickrot och att inte så överdrivet tidigt om problem förekommit.

Denna sida är uppdaterad den 20.9.2017 av Jan Grönholm, NSL