Förekomsten av angrepp av svampsjukdomar i vårsäden ökar nu efterhand.

Hittills i år har angrepp av svampsjukdomar i vårsäd främst bestått av förekomst av vetets bladfläcksjuka, DTR, i veten som direktsåtts eller som såtts i lättarbetat där förfrukten varit vete. I kornfält har angrepp av kornets bladfläcksjuka främst förekommit där utsädet varit dåligt betat eller helt obetat så att angreppen spritts från utsädesburen smitta.

På kornsidan har det dock nu börjat röra på sig i o m.  att de tidigare sådda kornfälten nu börjar nå en frodighet där bestånden sluts så att fukt kvarhålls längre.

I en del frodigare kornbestånd kan man nu lätt hitta angreppsfläckar dels som små mörka plustecken men tyvärr också som rejält utbredda, hotande, angrepp av kornets bladfläcksjuka av nättyp som efterhand förstör bladen.

Gå snarast ut i dina tidigare sådda kornfält för att kolla in angreppsläget. Om svampbekämpning fordras kan den lämpligen kombineras med ogräsbekämpningen om denna inte ännu är gjord.

Använd ett mot kornets bladfläcksjuka effektivt medel, – kolla effekten från en effekttabell eller fråga din rådgivare om du är osäker.

Om man kan skjuta på svampbekämpningen närmare kornets axgång brukar man ofta klara sig med bara en svampbekämpning under växtsäsongen.

Denna sida är uppdaterad den 16.6.2021 av Jan Grönholm, NSL