Förekomsten av bladlöss i spannmålen ökar nu för varje dag, – den under den närmaste framtiden utlovade värmeböljan kommer att ytterligare förvärra läget!

Det gäller nu att vara speciellt på sin vakt och att dagligen kontrollera förekomsten av häggbladlöss i sent sådda spannmålsfält eftersom dessa lider värst om de i tidigt skede drabbas av av bladlössen spridd BYD-virus!

Bekämpningströskeln för häggbladlöss är i broddstadiet ett löss per fem plantor. OBS! här skall också de bladlöss som gömts sig i bladslidor och under marknivån räknas med!

Under stråskjutningen får det förekomma fem löss per strå medan det efter axgång för finnas tio stycken per strå.

Förekomsten av lössens naturliga fiender skall också tas i beaktande när beslutet om kemisk bekämpning görs och förekomsten av både bladlöss och deras naturliga fiender skall antecknas i de skiftesvisa anteckningarna enligt nu gällande regler!

V.g. se inlägget från den 10.6. beträffande bl.a. bladlöss!

Denna sida är uppdaterad den 16.6.2021 av Jan Grönholm, NSL