Förekomsten av havrebladlus har lokalt ökat klart under den senaste tiden. Kolla före bekämpning under lokala häggkvistars blad om det ännu finns mera bevingade bladlushonor som är redo att flyga ut till spannmålsbladen och börja föda nya ungar!

Eftersom Dimetoat-preparaten inte mera är godkända att användas måste vi antingen ty oss till kontaktverkande Pyretroider men deras effekt är, som sagt, främst kontaktverkande så att bl.a. löss under marknivån inte kan nås.

Ett nytt alternativ är Teppeki som dels är skonsamt mot åkerns nyttoväxter men som också har två fördelar jämfört med Pyretroider.

För det första fungerar preparatet systemiskt i växten, dvs. det tränger in och kan röra sig uppåt i växten med vätskeströmmarna, – alltså skyddas nya tillväxande växtdelar en längre tid.

Preparatet har också translaminarisk verkan vilket betyder att effekten breder ut sig också till bladens undre sida.

Sent sådd spannmål som bara har ett-två blad är känsligast för lössens eventuella spridning av virus! Riskerna finns då för BYD-virus-angrepp som mer eller mindre lamslår spannmålens tillväxt!

Kom ihåg att av BYD-virus angripen havre färgas röd-lila men angripet korn eller vete färgas gult.

Dessutom kan sent sådda, nu spirande vårsädsfält likaledes med bara 1-2 blad, också drabbas av angrepp av fritflugor, utsättandet av limfällor är viktig i dylika bestånd i nu rådande värmebölja! Bekämpning med Pyretroider kan behövas om det hittas flera än 5 st/fälla /dygn!

 

Denna sida är uppdaterad den 10.6.2021 av Jan Grönholm, NSL