Förekomsten av omkringflygande kålmalar har de senaste dagarna ökat i oljeväxtfälten!

Lokalt förekommer det nu allmänt kålmalar i oljeväxtfälten. De omkringflygande honorna är ca 1 cm långa, brun-beigefärgade, flyger korta sträckor då man jagar upp dem och då de landar fäller/rullar de ihop vingarna till ett ”rör”.

Det förekom svåra skador av kålmalens larver senast under sommaren 2010 och speciellt 2016 och då främst i oljeväxtfält som inte alls eller bristfälligt bekämpats mot rapsbaggar! OBS! detta sänker tröskeln för bekämpning av rapsbaggarna, – man får två kräk i en smäll!

De svåraste skadorna förorsakades främst av kålmalens andra generationens larver som efter blomningen åt upp alla mjuka delarna av oljeväxtbestånden och som vid stor förekomst också gick löst på stjälkar och baljor vilket ledde till att hela fältet redan på avstånd började lysa vitt.

Egentliga bekämpningströsklar finns inte för de omkringflygande kålmalshonorna eftersom effekten är något oklar men vid massförekomst av omkringflygande honor gäller det nog att genast börja bekämpa dessa och sedan följa med hur situationen utvecklar sig!

 

Slutresultatet under problemåren var, efter lika varmt och torrt väder som i år hittills förekommit, bedrövligt med bara växtlighetens ”benrangel” kvar så det gäller att ta riskerna för stora skador på allvar. Vid massförekomst, efter konstaterande av överskridande av hotande nivå på några larver per planta, kan man behöva utföra t.om. två bekämpningar där den senare görs just före blomningen eller vid behov efter avslutad blomning! OBS! INTE i blommande bestånd!

Om honorna alltså lyckats lägga ägg så skall man koncentrera sig på bekämpningen av larverna som kläcks efter ca 5-6 dagar, äter sig in i bladen för att sedan efter hand under ca 1-2 veckor äta sig ut på undersidan därifrån den sedan börjar frossa på grödan. Det är i detta skede som de skall bekämpas och det har visat sig att pyretroider utsprutade med tillräckligt hög vattenmängd har gett bäst effekt. MÄRK IGEN INTE i blommande bestånd! Kålmalens larver kan senare påträffas i minor i bladen, under bladen och hängande i sin spunna tråd och det är torkstressade bestånd som växer till långsamt som i första hand kan skadas illa!

Larverna lever på bladen i 10-21 dagar tills de förpuppas. Efter 5-15 dagar kläcks en ny kålmal som efter en vecka börjar lägga nya ägg. I varmt och torrt väder kan denna process påskyndas märkbart och grunderna för katastrofala angrepp av andra och eventuellt tredje generationens larver finns!!

Man kan senare också finna larver som förpuppat sigvarvid de spunnit in sig i en nätkokong och är då mycket svårbekämpade. Man kan också vid rikligare förekomst allmänt i beståndet hitta glesa, spunna nät eftersom larverna med hjälp av en spunnen tråd kan flytta sig och släppa sig nedåt mot marken.

Var noga med att medlens karenstider uppfylls!!

 
Denna sida är uppdaterad den 26.6.2018 av Jan Grönholm, NSL