Förekomst av skadedjur ökar med värmen

Det varma-heta vädret har satt fart på skadedjuren på åkrarna!

Svårare angrepp av jordloppor i vårsädsfält förekommer nu främst i tidigare sådda kornbroddar men också i andra broddar vars tillväxt bromsas av torkan.

Gnagskadorna syns som större eller mindre ”fönster” på bladen där den gröna ytan gnagts bort och en genomskinlig hinna lämnats kvar. Efterhand vissnar ofta bladens spets och skadan kan misstas för köldskada eller svampsjukdomsangrepp. Svårare angripna fält ser nu blekt gulgröna ut på håll.

Följ med läget speciellt om det igen blir varmt väder! Det är dock ganska ovanligt att jordloppor skulle kräva kemisk bekämpning i spannmål eftersom bestånd, som inte är hindrade av torka eller skorpa, växer till så snabbt att gnagskadorna kompenseras.

Vid hotande situationer där lopporna ätit > 30 % av bladytan i vårvete och > 50 % av bladytan i korn och havre och/eller beståndet ser allmänt lidande ut bekämpas de med pyretroider när de skyldiga är på plats. Bekämpningströskeln är lägre om grödan lider av torka eller skorpa.

Rapsbaggarnas förekomst har ökat i höstoljeväxter.

Värmen-hettan har satt fart också på rapsbaggar i höstoljeväxter och lokalt kan förekomsten vara riklig speciellt runt fältens kanter.

Notera dock att bekämpningströskeln för rapsbaggar i höstoljeväxter är betydligt högre än i våroljeväxter, – det får förekomma några stycken per planta i tidigt knoppstadium, när plantan går mot blomning får antalet vara flera stycken per planta. Pyretroider rekommenderas pga. resistens inte vid bekämpning av rapsbaggar förutom medlet Mavrik.

Denna sida är uppdaterad den 15.5.2023 av Jan Grönholm, NSL

——————————–

Nedan lite arkivbilder från NSL Försök våren/sommaren 2022:

Jordloppa i spannmålsbrodd (30.5.2022), foto Saara Silén
Jordloppa på våroljeväxter (6.6.2022), foto Saara Silén
Med hjälp av limfällor så kan man följa med skadedjursläget på åkern, foto NSL Försök 30.5.2022.
Rapsbaggarnas förekomst har ökat i höstoljeväxter med värmen, foto NSL Försök 11.6.2022