Förköpstiden för bekämpningsmedel är inne. Kom ihåg medlens användnings- och vattendragsbegränsningar!

Eftersom tidpunkten nu är inne för många firmors förhandsköp av bekämpningsmedel är det bra att dra sig till minnes begränsningarna som gäller användningen av vissa preparat på grundvattenområden och preparatens möjlighet till användning två år i följd. För att säkerställa att reglerna följs lönar det sig att före beställandet titta på Tukes hemsidor där man från deras lista över bekämpningsmedel kan kolla vilka begränsningar ett specifikt bekämpningsmedel har. OBS! Skriv in medlets namn EXAKT rätt!! Genom att kolla in enskilda medel på Tukes växtskyddsmedelsregister kan du få all information om ett specifikt bekämpningsmedel!

 Tryck på  denna länk    för att komma till Tukes sidor! Allt är tyvärr inte tillgängligt på svenska.

Märk att medel som INTE finns upptagna på Tukes lista över bekämpningsmedel INTE är tillåtna att användas som bekämpningsmedel i Finland!! Märk också att myndigheterna har rätt att kontrollera vilka bekämpningsmedel man använder på gården och hur de förvaras!! Om man då påträffar medel som inte är godkända att användas iFinland bryter gården mot tvärvillkoren med straffpåföljder på alla stöd.

 

Bl.a. så här kan du hitta övrig information på Tukes hemsidor:  

–          Gå till Tukes hemsida www.tukes.fi och välj språk

–          Öppna tjänsteområden

–          Öppna kemikalier, biocider och växtskyddsmedel

–          Öppna växtskyddsmedel, så når du viktiga uppgifter

–          Öppna miljöbegränsningar

–          Öppna vattendragsbegränsningar, för att kolla in bl.a. avdriftsreducerande munstycken.

 

Rent allmänt kan man säga att då man använder ogräsbekämpningsmedel räcker det ofta med 3 m:s avstånd till vattendrag medan användningen av svampbekämpningsmedel skärper kraven och användningen av insektbekämpningsmedel kräver de längsta avstånden och användning av mycket avdriftsreducerande munstycken!

 

Vad är ett vattendrag?

Vattenlagen ändrades vid ingången av 2012 och till vattendrag räknas nu förutom sjöar, hav och åar även bäckar/vattendrag som har ett avrinningsområde som är 1000 ha eller större.

I Landsbygdsverkets Vipu-tjänst på adressen www.mavi.fi  kan du säkrast kolla om du har åkrar som befinner sig vid ett vattendrag. I Vipu tjänsten finns en kartfunktion under knappen ”kartskikt” som bl.a. visar alla vattendrag ritade med blått streck. Logga in med det av dig valda inloggningssättet, – t.ex. bankkoderna.

Denna sida är uppdaterad den 18.1.2017 av Jan Grönholm, NSL