Fortsatt varning för fritflugor och förhöjd varning för sniglar i groende höstsädsfält!

Fritflugor:Det har ännu lokalt förekommit fritflugor i utplacerade limmfällor. Eftersom vädret nu är svalt och regnigt så är riskerna för skador just nu rätt små. Om det till veckoslutet utlovade varmare vädret verkligen kommer så kan riskerna stiga igen!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och skadorna uppstår om temperaturen håller sig på minst 12-15 grader.

Bekämpningen skall ske vid grödans 1-2 bladstadie med tillräcklig dos pyretroider och riskerna är över först då grödan nått 3 blad.

V.g. se inlägget från 13.9. för mera detaljer om fritflugorna.

 

Sniglar:  Specielltefter den senaste tidens regn,och om det finns rikligare med växtrester på ytan eller om förfrukten varit vall, så är sannolikheten stor för att det kan finnas/komma hotande mängder sniglar.

Du som ännu tänker så höstvete bör tänka på att det finns all orsak att försöka bearbeta fälten så att ett rätt så fint bruk med bra inblandning av växtresterna fås för att begränsa sniglarnas möjligheter att efterhand avancera inåt i höstsädsfälten. Observera att sniglarna, speciellt om bruket blivit grovt eller om direktsådd görs, kan äta upp de spirande höstsädsplantorna redan under jord!

Man kan speciellt på leror redan nu se tomma fläckar i en del rågfält och då tror man lätt att det har varit fråga om dålig grobarhet. Förekomsten av sniglar observeras bäst kvälls/nattetid och/eller genom att försiktigt lyfta på och räkna sniglar under utplacerade brädstumpar!

Vid rikligare förekomst kan sniglarna försöka bekämpas med mot dem verksamma bekämpningsmedel men den förebyggande bearbetningen är dock grundläggande!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.9.2017 av Jan Grönholm, NSL