Fortsättningsvis nästan inga ärtvecklare i fällorna utsatta i västra och östra Nyland

Vi har under vecka 26 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör ske i slutet av blomningen.

Vid alla avläsningar hittills, och så också i går och i dag, har förekomsten av ärtvecklare i fällorna både i västra och östra Nyland ännu varit mycket låg eller lika med noll! Bestånden blommar nu på båda platserna.

Denna sida är uppdaterad den 8.7.2014 av Jan Grönholm, NSL