Fritflugornas larver har lokalt härjat i en del tidigt sådda, eller ojämnt grodda, rågfält.

Denna höst fick många skördearbetena undan tidigt och det möjliggjorde en ökad sådd av höstsäd, – speciellt en del råg såddes mycket tidigt. Under den första hela veckan i september uppgick faktiskt dagstemperaturen till hela 24 grader och detta satte fart på fritflugorna!

I flertalet fält har bekämpningarna mot fritflugor lyckats bra men speciellt i ojämnt groende bestånd lyckades fritflugorna lokalt skada rågbroddar. Oftast syns detta så att huvudskottet gulnar-vissnar bort men detta kompenseras långt av ökad bestockning.

Tyvärr har förekomsten av fritflugor i några fält varit så riklig att massförekomsten av dess larver fläckvis har dödat plantorna helt. Då syns skadan så att hela plantan, inklusive sidoskotten, nu gulnat-vissnat helt.

 

Denna sida är uppdaterad den 8.10.2018 av Jan Grönholm, NSL