Glad Valborg önskas alla våra kunder och samarbetspartners efter skorpbildande ös-regn och snöfall!

Eftersom det på Sällskapets område under vecka 17-18 fallit t.o.m. 60 mm regn inkluderande t.o.m. 4 cm snö så finns det en klar oro för hur de sådda fälten skall klara sig!

Redan det att sådden följs av en kall och regnig period med utdragen groning och uppkomst gör att fältgrobarheten ofta sjunker klart från den i hemförhållanden uppnådda pappers- eller krukgrobarheten! Risken är stor för att bl.a. Fusarium-angrepp i svårare fältförhållanden klart sänker grobarheten!

Sedan tillkommer ju den klara risken för svår skorpbildning!Riskerna är störst på plana ler- och mjäljordar med lägre mullhalt, på tillpackade vändtegar och på skiften som såddes just före regnen med milt våld! Ta skorpbildningen på allvar och börja planera skorpbrytningen redan nu! Mest hotande blir läget om ösregnen följs av värmebölja kombinerad med blåst.

Spannmål tål i allmänhet en skorpbrytande harvning bra även om en del uppkomna blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas gula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen! Vänta tills marken torkat lämpligt, ställ in ett harvningsdjup på 2-3 cm (enligt sådjup), knip fast i ratten, se framåt och kör!!

Grödor s.s. oljeväxter och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält bör prövas att utföras med mildare verktyg s.s. vält.

Grödor på de värst ihop slammade fälten kan kräva omsådd. Tänk också på att ett fält som är ihop slammat ända upp till ytan torkar ut mycket snabbare och djupare än ett fält vars yta täcks av lösharvad jord. Den lösharvade jorden bryter den skadliga kapillära stigningen av den för växterna livsviktiga fukten!!

 
Denna sida är uppdaterad den 1.5.2015 av Jan Grönholm, NSL