God fortsättning på det nya året, – nytt åt med nya ansökningar! Nu är det aktuellt att börja söka krisstödet.

Från och med i går, den 7.1., har det varit möjligt att ansöka om krisstöd på Vipun. Krisstödet har kommit till pga. den extrema torka som vi och våra grödor drabbades av i somras.

Man skall ansöka om krisstödet inom januari månad antingen via Vipun eller med blankett 486. På AB-området kan man söka stödet för fodervallar, foderkorn och vårvete och beloppen per ha torde röra sig kring 40 €/ha för foderkorn och vårvete och kring 90 €/ha för fodervallar. OBS! de slutliga beloppen/ha är dock beroende på vilken arealen ansökningarna omfattar! Den minsta arealen man kan söka för är 5 ha. Vallstödet kan bara fås av gårdar med minst 5 de bestående av nöt, får eller getter.

 

Denna sida är uppdaterad den 8.1.2019 av Jan Grönholm, NSL