Gör klimat- och miljöutbildningen nu!

Klimat- och miljöutbildningen har nu äntligen öppnat i VIPU-tjänsten (den är öppen 6.3 – 30.4.2024).

Om du har valt åtgärden Klimat- och miljöutbildning som en av de två gårdsspecifika åtgärderna inom miljöförbindelsen ska du eller en annan delaktig person i gården genomgå någon av de fem utbildningarna:

1. Kolbindning på åkermark och markens växtskick

2. Minskning av växthusgasutsläppen och anpassning till klimatförändringen på gården

3. Främjande av jordbruksnaturens mångfald

4. Vattenskydd på gården

5. Metoder för integrerad bekämpning.

Logga in i VIPU-tjänsten => gå in under fliken Ansök/Anmäl => välj Miljöersättningens klimat- och miljöutbildning

Välj en av de 5 utbildningarna och utför den senast 30.4.2024. Utbildningen går ut på att själv studera materialet och svara på frågor. Reservera lite tid för utbildningen, man behöver inte slutföra utbildningen på en gång utan kan återkomma en annan dag. Man betygssätts inte heller utan man blir antingen godkänd eller underkänd (kan genomföras på nytt).

Vid frågor kontakta någon av våra rådgivare: https://www.nsl.fi/kontakt/personal/

Mer info hittas också på Livsmedelsverkets hemsida: Miljöförbindelsens webbutbildning