Gräs som ogräs håller på att bli ett nytt stort problem, -följderna kan bli mycket svåra speciellt om användningen av Glyfosat förbjuds!

Flera års odling av höstsäd, lätt eller ingen bearbetning och försummad bekämpning av gräsogräs under växtsäsongen har alla bidragit till att detta problem ökat klart under de senaste åren! Ute i Europa, och kanske speciellt i England, är detta ett stort problem i och med att gräset renkavle, där kallad ”Black Grass”, spritt sig vilt.

Spridningsvägar kan vara bruket av gemensamma maskiner, orent utsäde till vallar och också, OBS!, fånggrödor. Ej heltäckande bekämpning, bristfälligt utför bekämpning med för svaga doser med  bristande utrustning har dessutom i Europa fört med sig stora resistensproblem!

Kavlens ax är, till skillnad från timotej, klenare och avsmalnande i båda ändorna och i Finland har man hittills påträffat främst kärrkavle som oftast först förekommer på försankade delar av fälten. Notera att kavle inte är något nytt ogräs, förr påtalade man inslaget av Alopekur, fattigmanstimotej, i för gamla vallar!

Kärrkavlen utgår från en planta med enorm bestockning, rätt lågvuxen = ca 20-30 cm hög, där gräsets noder, ”knän”, är vinklade och rödfärgade.

Kavlen är ettårig men på sensommaren-hösten producerade frön bibehåller, speciellt i orörda bestånd, långt sin grobarhet till våren. Om ingen bekämpning görs under sommaren med medel som tar på gräsogräs kan nya plantor producera rikligt med frön under sensommar-höst varvid fröbanken oroande byggs upp! – Följ med läget i dina åkrar och lått inte gräsogräsen bli till ett problem också i Finland!!

 

Denna sida är uppdaterad den 10.10.2016 av Jan Grönholm, NSL