Grobarheten varierar stort i undersökta utsädespartier! Därför är det av största vikt att senast nu låta analysera sitt tänkta utsädesparti, – analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Kom ihåg att också be om grobarhet som betat om utsädet är från 2017-års skörd och speciellt om det är sent skördat! Det finns också möjlighet att få sitt prov sorterat i labbet.

Pris i Västankvarn för grobarhet som obetat + betat + tkv uppgår nu till 42 € + mvs. Om labbet skall sortera tillkommer 5 € + mvs.

Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

 

Denna sida är uppdaterad den 12.2.2018 av Jan Grönholm, NSL