Grödornas utvecklingsskede skiljer sig nu detta år verkligen enormt, – tidigast sådda vårsäden börjar nu bilda sitt fjärde blad medan det ännu finns massor av osådda fält speciellt i östra Nyland!

Det var främst i västra Nyland som man kom i gång tidigt med vårsådden och där har de tidigast sådda vårsädsfälten nu sitt fjärde blad på gång. Också ogräsen har kommit i gång på dessa fält så att ogräsbekämpning är aktuellt fr.o.m. 4-bladstadiet.  

Det finns gårdar där man började så i april men där man ännu har åkrar kvar att så vilket betyder att vårsådden kommer att pågå i tre månader!

En så utdragen sådd kan lätt göra att bekämpningar måste göras i kors, tex tidigt sådd spannmål måste ogräsbekämpas men mitt emellan kan det behövas rapsbaggsbekämpning i en del av rybsen.

Ett sådant hoppande mellan olika grödor ökar risken för sprutskador, – kom ihåg att tvätta sprutan noggrant vid grödbytena!

Denna sida är uppdaterad den 31.5.2021 av Jan Grönholm, NSL