Grundkurs i ekologisk odling – mars 2022

Ekologisk produktion är en miljövänlig odlingsmetod och strävar efter hög självförsörjning.
Ekoproduktionen behöver få köpta insatser.


Målgrupp
1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling (växt och djur) och söker förbindelsen
för ekologisk produktion. Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan
den söks.
2) Ekogårdar som gör generationsväxling och den nya odlaren saknar intyg från
ekogrundkursen.
3) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings-
och växtskyddsmetoder.

Plats
Första kursdagen 8.3 undervisning på antingen Västankvarn, Ingå eller på YA, Gamla Vasa.
De resterande fyra kursdagarna på distans via Microsoft Teams. Obs. ändringar kan evetuellt
uppstå p.g.a. restriktioner med anledning av pandemin

Program
Tryck på länken nedanför för att se hela programmet


Tidpunkt
8.3, 10.3, 15.3, 17.3 och 22.3.2021. Totalt 5 dagar, dagligen kl. 9.00–15.30.
Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Kursavgift
80 €/kursdag + moms. Totalt 400 € + moms för hela kursen (fem kursdagar)

Anmälan
Sker elektroniskt på www.eduya.fi , senast den 3.3.2022.