Gulfärgade bladspetsar och/eller bladkanter i regndrabbad vårsäd är ett tecken på fysiologiska problem s.s. tillslamning, skorpa eller syrebrist, – det är i allmänhet inte ett tecken på angrepp av svampsjukdomar!

På fält med lerjord som sått senare och som drabbats av rikliga regn kan man nu se dels gulnande bladspetsar och -kanter men också som en allmän gulfärgning av hela bestånden.

Det beror i allmänhet på att det är ”trångt om fötterna” för spannmålsplantorna. Om man med tillräckligt kraftigt verktyg försöker ta sig nedåt till plantornas sådjup på dylika marker märker man att marken runt och ovanför plantorna ofta är hård som betong.

Dessutom har det i många fall varit svårt att få ned gödseln tillräckligt djupt ned i fukten vilket gör att den nu ofta ligger för grunt i kruttorr jord och i och med det är N-upptagningen sgs. förhindrad!

I kornbestånd som växt så bra att de nu sluter sig och främst där förfrukten är korn och fältet oplöjt finns det nu lokalt angrepp av kornets bladfläcksjuka.  I främst vårvetefält med veteförfrukt som inte plöjts förekommer det redan nu en del angrepp av vetets bladfläcksjuka, DTR, – dessa kan lämpligen bekämpas i kombination med ogräsbekämpningen om den ännu är ogjord.

Notera dock att angreppen av svampsjukdomar i allmänhet syns inne på annars gröna och friska blad, – inte på döende, bortgulnande blad!

Denna sida är uppdaterad den 10.6.2021 av Jan Grönholm, NSL