Gulnande kornfält – larver plågar broddarna

En del spannmålsfält, speciellt kornfält, har de senaste dagarna bara börjat se sämre ut, – huvudskott, flaggblad och hela plantor dör bort!

I många fall är det fråga om samma fält som tidigare var rätt illa gnagskadade av jordloppor så att dom på håll också tidigare såg gulgröna ut.

Nu är det dock fråga om värre skador, troligtvis förorsakade av larverna av en bladbagge, på finska Varsikirppa. Larverna har krupit ned i spannmålsstråna och där ätit av växtmassan. Skadorna påminner långt om skador av fritflugans larv. Om man drar i stråna brister de ofta lätt eftersom de är mer eller mindre avätna. Ofta ser man nu också hål i stjälksidan lågt nere nära markytan där larverna redan krupit ut.

Skadedjur som håller till inne i växterna är svåra – omöjliga att bekämpa när vi inte mera får använda det systemiska medlet Dimetoat!

I detta skede torde man inte mera kunna göra något för att förhindra eller begränsa skador.

Också andra skadedjur har varit i farten när vädret igen varit varmare, – speciellt i tvinväxande oljeväxtfält måste man nu hålla vakt både på jordloppor och rapsbaggar men också kålmalar.

I frodigare fält har bladlössen trivts och ökat, bekämpningströskeln i stråskjutning är 5 löss per planta.

Denna sida är uppdaterad den 17.6.2024 av Jan Grönholm, NSL

Foto 17.6.2024 Britt-Mari Olin, NSL – larverna av en bladbaggen som nu angripit kornfält, på finska Varsikirppa.