Gulnande områden i fält med tätare leror

På områden där rikligare regn fallit efter sådden och skiften där vattnet rent av blivit att stå kvar en tid efter regnen är det ytterst troligt att broddarna redan har eller kommer att börja gulna under de närmaste dagarna/veckorna! Detta beror främst på tillpackning och syrebrist men ibland också på N-brist. Ett eventuellt tillförande av kväve hjälper ofta bara för stunden och man måste vara observant på att det tillförda tilläggskvävet verkligen ryms in i Miljöstödets maximum!

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2020 av Jan Grönholm, NSL