Gulrosten trivs utmärkt i svalt väder med uppiskande storm och regn.

Angreppen av gulrost har som väntat efterhand brett ut sig! Nu har angrepp påträffats också i Sällskapets östra områden, nämligen i Sibbo, och i våra norra områden, nämligen i Vichtis.

 

Värst verkar Amaretto-, Marble- men också en del Zebra-bestånd ha drabbats. Om man gör ett besök och kollar in vårvetesorterna som fanns genast till vänster innanför porten på Fältdagen så ser man att de flesta sorterna angripits mera eller mindre! Det lönar sig att efterhand göra ett besök på Västankvarn och jämföra obehandlade och behandlade rutor, – skillnaderna kommer att synas bra bara tiden lider!

 

Angreppen av gulrost skall, som tidigare nämnts, tas på fullt allvar! Eftersom angreppet sprider sig som vindburen smitta så breder angreppen ut sig snabbt och det som är värst, – till hela plantan på en gång! Angreppen av gulrost syns som prydliga rader av gul-orange 1-2 mm stora ”sporhögar” mellan bladnerverna. Säkrast kan man fastställa att det är fråga om rostangrepp genom att studera ”sporhögarna” med förstoringsglas. Då ser man att bladets yttersta, genomskinliga, skikt har spräckts upp av sporhögarna.

 

Det går inte att, som med andra svampsjukdomar, i lugn och ro följa med hur angreppet stiger uppåt i beståndet utan, om angreppet är kraftigt, så angrips först en plantas alla blad och efterhand närliggande plantors alla blad i värsta fall på ca en vecka. Efterhand bildas, av gulrost angripna, härdar vars diameter snabbt växer till > 0,5 m!

Dessutom har angreppet av gulrost i allmänhet redan spritt sig mera i plantan än till de symtom man ser nu! Det betyder att angreppet ännu kommer att öka några dagar efter utförd svampbekämpning!

 

Eftersom växtperioden detta år tycks fortsätta med svalt väder så att värmesumman bara halkar efter och mer och mer påminner om 1987 så gäller det faktiskt att på allvar tänka på att vi skall få grödorna att mogna i tid!

 

Svaret på frågan huruvida man alls skall våga svampbekämpa så här sent i senare sådda bestånd av speciellt senare vårvetesorter kräver att man tar sig en noggrann funderare, – är du en spelare som alltid vill sikta på möjligast högsta skörd trots riskerna eller nöjer du dig med en lägre skörd bara du får tröska i någorlunda rimlig tid?!

 

I första hand bör man, om man bedömer att en bekämpning ännu kan/bör utföras, använda Conazol-typens medel. Doseringen av eventuella Strobilurin-innehållande preparat bör vara enligt minimigivor! I detta nu torde utvecklingen i även tidigt sådda bestånd vara åtminstone 10 – 14 dagar senare än normalt för att inte tala om de senare sådda!

 

 

Se till att det medel som du svampbekämpar med säkert har god effekt speciellt mot rost!! Kom i håg att skördeförväntningen på det fält som man tänker bekämpa bör vara hyfsat för att kunna täcka kostnaderna för bekämpning! Klart gulnande fält lönar det sig i allmänhet inte att bekämpa!

 

Denna sida är uppdaterad den 23.7.2015 av Jan Grönholm, NSL