Gynnsamma förhållanden för kvickrotsbekämpning

Kvickrot finns i år igen rikligt i många fält eftersom den odlade grödan på många fält lidit av först torka och sedan regn.

Vi vet inte heller hur länge vi får använda Glyfosat så det gäller att passa på tillfället och putsa fälten så länge vi får! På de sent sådda fälten kommer dock tröskningen att försenas vilket försenar tidpunkten för bekämpning. Fält som lämnas obearbetade över vintern kan dock framgångsrikt bekämpas rätt så sent. 

Bekämpningen kan utföras ca 2-3 veckor efter skörd. Om grödan tröskats med så lång stubb att tillräckligt med gröna, friska blad finns kvar kan bekämpningen utföras tidigare. Plöjning kan sedan utföras då kvickroten vissnat ned efter ca 3 veckor.

Denna sida är uppdaterad den 7.9.2021 av Jan Grönholm, NSL