Hå, hå, + 2 grader ”varmt” i snöblandat regn för en stund sedan i västra Nyland!

För ca två veckor sedan slogs årets värmerekord på många håll i Finland och våren, och därmed vårbruket, verkade närma sig med stormsteg, –  men det var då det.

Nu har vädret slagit om totalt så att upptorkandet av markerna och tillväxten i höstgrödorna och vallarna har stannat upp totalt! Flera nätter i följd har vi dessutom drabbats av några graders frost vilket ytterligare har tagit på höstgrödorna speciellt på lägre belägna marker.

Det har visat sig att mångas egna utsäde från i fjol har nedsatt grobarhet pga varierande mognad i kärnorna vid skörd eftersom vi i många fall tvingades vänta på att grönskott skulle mogna. Det gjorde att huvudskörden lätt övermognade med angrepp av bl.a. Fusarium som följd.

Obs! Om ett av Fusarium mera angripet utsäde blir att ligga i kall och våt mark en längre tid sjunker ofta fältgrobarheten jämfört med den i goda förhållanden uppnådda ”innegrobarheten”.

Tyvärr utlovar långtidsprognoserna väder som ser ut att bli svalare än normalt åtminstone till halva maj så det gäller att följa med vädrets utveckling och inte håsa i väg ut för tidigt.

 

Denna sida är uppdaterad den 28.4.2021 av Jan Grönholm, NSL