Halloo!! Tiden går! Har du redan gjort, och klarat av, din nättentamen för miljöersättning?

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017! Du kan numera, vad vi vet nu, bara uppfylla kravet med en nättentamen på Vipu.

 

Nylands NTM-Central ordnade runt årsskiftet, tillsammans med lantbrukssekreterarna, de endagsskolningar vilka fanns som alternativ till nättenten som förutsätts för miljöersättningen. Vad vi vet nu ordnas det inte mera flera tillfällen.

 

Observera att de på våren ordnade stöd-infon inte fyller kravet på skolningsdag!

Tenten omfattar 25 frågor och man måste ha minst 15 rätt. OBS! Tenten får vid behov göras om flera gånger! Det lönar sig att nu snarast försöka klara tenten på nätet!

Läs frågorna lugnt och sakta för i många frågor har man smugit in ett INTE på oväntad plats! Vid behov kan man gå tillbaka till första frågan och börja om och fundera igenom om man verkligen förstod frågorna rätt och att man sedan verkligen svarat rätt!

Skriv in alla dina uppgifter inklusive lägenhetssignum och kom ihåg att efter insändning printa ut sidan där det anges hur många rätt du fått, – det kan ta ända upp till två månader innan det syns på Vipun att du klarat tenten!

Deklarationerna och annat tar sin tid, – vårsolen skiner och värmer så vi går mot vårbruket!

 

Denna sida är uppdaterad den 14.2.2017 av Jan Grönholm, NSL