Har du redan gjort, och klarat av, din nättentamen för miljöersättning?

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017! Du kan uppfylla kravet antingen med en nättentamen på Vipu eller genom att gå en dagslång kurs.

 

Nylands NTM-Central ordnar tillsammans med lantbrukssekreterarna de endagsskolningar vilka som alternativ till nättenten förutsätts för miljöersättningen. I Nyland ordnas fyra tillfällen varav två på svenska. Observera att de på våren ordnade stödinfona inte fyller kravet på skolningsdag!

Det börjar brådska eftersom man skall ha anmält sig till skolningsdagen i Karis, Lärkkulla den 13.12.2016, före den 2.12.2016 och till det andra tillfället på svenska i Borgå den 12.1.2017 före den 21.12.2016! Kursdagen pågår från 8:30 till 15:30 och maten skall man betala själv.

Tenten omfattar 25 frågor och man måste ha minst 15 rätt. Tenten får vid behov göras om flera gånger! Det lönar sig att nu genast försöka klara tenten på nätet men om den verkar vara för svår snarast anmäla sig till sitt lokala kontor för landsbygdsförvaltningen antingen per telefon eller per e-post! I västra Nyland till Carita Kulmala, telnr 09-29515347 och e-post        carita.kulmala@inkoo.fi. I östra Nyland till Maria Kalenius, telnr 0440-555824 och e-post       maria.kalenius@loviisa.fi. Vid anmälan skall namn, lägenhetssignum och den skolningsdag som man vill vara med på uppges.

 

Denna sida är uppdaterad den 28.11.2016 av Jan Grönholm, NSL