Här finns ett exempel på blankett för anmälan om skörd eller betning av vall från EFA-grönträdor.

Anmälan om att skörd bärgats från eller djur betat på vall på EFA-grönträdor före den 16.8.2018:

Undertecknad meddelar härmed att vall skördats eller djur betat på EFA-grönträda på nedan nämnd och av mig innehavd areal före den 16.8.

Anmälan gäller följande lägenhet eller lägenheter och skiftenas innehavare är:

 

Lägenhetssignum och namn:                                         Namn:

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

Basskiftessignum:                                    Skiftesnamn  och   anmäld areal:

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

 

Namn:_______________________________________________________________

 

Ort:___________________________________           Datum:______/_________2018

 

Bärgare av skiftena:____________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

Denna sida är uppdaterad den 13.8. 2018 av Jan Grönholm, NSL