Har vi fått njuta av det bästa bruket i mannaminne denna vår!?

Eftersom mannaminnet har begränsad brukstid vågar man nog påstå att de flesta jordarna denna vår varit möra och har rätt sig synnerligen bra, – bäst i mannaminne!

Fjolårets torka förde också positiva saker med sig iom. att åkrarna inte slammade till ens av hårda höstregn. Också den rätt måttliga tjälen har tydligen gjort sitt så att åkrarna blivit möra och lättbearbetade.

Den nästan totala bristen på regn i april gjorde dock att en del, speciellt plana, leråkrar torkat upp rätt ojämnt och att det rätt länge kunde finnas snö i nackdikena på mera norrfångna delar.

Det ojämna upptorkandet har gjort att vårbruksstarten dragit ut på tiden speciellt på lerjordarna i östra Nyland. Där finns det ännu många gårdar som inte alls inlett vårbruket medan en del gårdar på Sällskapets västra område börjar ha spirande plantor, – få se vad frostnätterna gjort med dessa?

Det värsta för uppväxande grödor vad beträffar frostskador är om en längre tids varmt-hett väder plötsligt förbyts i kallt väder med sträng frost, – då är grödorna ”ovana” med frosten och risken för också svårare skador är uppenbar! I år har vi dock nu en längre tid haft svalt väder med frost varje natt så nu uppkommande plantor torde tåla en hel del. Vissa skador på sockerbetor har dock rapporterats.

På de flesta håll på Sällskapets område har det den senaste veckan äntligen kommit en del regn, – välkommet speciellt för vallar, höstsäd och redan sådda vårgrödor men det försenar nog vårbruket för många. I allmänhet har det fallit mellan 15 – > 20 mm lugnt och stilla i svalt och mulet väder så det drog ned bra.

Följ dock med eventuell skorpbildning speciellt på mjälhaltiga jordar! Spannmålsbroddar tål en skorpbrytande harvning bra medan övriga grödor lätt knäcks vid harvningen och därefter dör. Gå inte heller ut för tidigt på harvade men osådda fält efter regnen, – man packar lätt till jorden och försämrar den fina strukturen.

 

Denna sida är uppdaterad den 6.5. 2019 av Jan Grönholm, NSL