Håsa inte med övergödslingen av höstsäd!

Trots att några redan gått ut och övergödslat sina höstsädsbroddar så finns det ingen orsak till överdriven brådska!

Med en övergödsling redan nu driver man på växtligheten att för tidigt starta tillväxten. Väderleksprognoserna utlovar kallt väder med eventuella snöfall. En höstsädsbrodd som i sådana förhållanden redan startat sin tillväxt är ännu mera utsatt för riskerna för köldskador speciellt om kölden kombineras med kylande nordlig vind!

Om det kommer rikligare snöfall och regn mister man också en del av kvävets gödslingseffekt eftersom det i dylika förhållanden, till en del, urlakas!  

Det är dock normalt att speciellt rågbroddar färgas röda i kalla förhållanden men att de ändå repar sig när vädret blir varmare så kasta inte yxan i sjön trots att det kan börja se illa ut!

 

Denna sida är uppdaterad den 14.3.2015 av Jan Grönholm, NSL