Hettan och torkan börjar nu synas i växtligheterna

Tyvärr tar den ihållande hettan, torkan och blåsten nu hårt på de sådda grödorna, -läget har tyvärr tydligt förändrats till det sämre sedan den senaste veckan.

När gamla tegdiken, täckdiken och jordartsgränser börjar synas klart i bestånden så vet man att toppskörden definitivt gått förlorad.

På lerjordar som under månadsskiftet maj-juni fick skorpbildande hårda och rikliga regn har läget ytterligare försämrats medan läget på mera fukthållande marker ännu ser rätt lovande ut, – ett regn nu skulle på dessa ännu kunna rädda en hel del.

Svampsjukdomarna i kornfält började klättra uppåt veckan före midsommar medan vårvetena ännu hållits rätt friska.

Om fältet inte brukar lida svårt av torka bör bekämpning göras i lovande bestånd med hyfsad skördepotential senast före spannmålens blomning men absolut senast så att medlens karenstid, som oftast uppgår till 35 dygn, uppfylls. Tröskeln för bekämpning är angrepp på det tredje översta bladet. I nu rådande hetta bör bekämpningarna göras som tidiga morgonsprutningar.

Tyvärr lider en del fält redan nu svårt av torkan varvid den förväntade skörden efterhand dagligen sjunker och då är en svampbekämpning inte mera ekonomiskt motiverad.

Denna sida är uppdaterad den 30.6. 2022 av Jan Grönholm, NSL