Hettan och torkan har bara fortsatt och hettan verkar fortsätta åtminstone ända t.o.m. veckoslutet och torkan, vem vet hur länge.

Den brännande hettan och ihållande torkan har bara fortsatt, på de flesta platser i nu över fyra veckors tid, och det syns på fälten! Ett dylikt, länge ihållande, torrväder beror oftast på s.k. blockering. Detta innebär att ett högtryck är så starkt att det blockerar vägen för alla lågtryck, tyvärr oftast en lång tid.

Den kumulativa värmesumman på denna veckas måndag motsvarade värmesumman ca tre veckor senare i fjol, alltså ungefär i mitten på juni! Åren är INTE bröder!

Den ojämna groningen är allmänt utbredd och värst är situationen på lerjordar där bearbetningen gjorts djupare än sådden. Pga. den våta hösten blev många fält oplöjda och en vårbearbetning på dessa har i vår varit svår att få optimal. Tanken att söka sig nedåt till fukt har varit helt rätt men såmaskinens billar har sedan inte gått tillräckligt djupt. Gulrandiga fält tyder på problem på gödselsidan. Ta tag i problemet och gå och ta en titt på alla billars skick och beställ nya om dom är för slitna! Ta också en titt på hur billarnas belastningsinställning har varit inställd och om ökad belastning hade varit möjlig.

Många funderar på om de glesa/halvtomma fälten fyller myndigheternas krav på växtbestånd men man tycker ju att det som är sått är sått, – om man någon gång skall kunna åberopa ”Force Majeure” så är det väl i år! Senast i nästa vecka torde Mavi ge klarare direktiv i frågan.

 

Höstsädsfälten ser på många håll anemiska ut pga. svårigheter med N-upptagningen. I vissa sent sådda rågfält har sidoskott t.o.m. börjat torka bort samtidigt som huvudskottet börjar blomma!

Värmen driver också på ensilagevallarna och de börjar bli skördemogna efterhand, – skörda de bättre, ej av torkan lika illa lidande, delarna först och ge akt på kvaliteten.

Det enda goda med denna torka är att angreppen av svampsjukdomar hittills varit begränsade. Endast några tidiga angrepp av DTR, vetets bladfläcksjuka, har förekommit i fält med veteförfrukt som inte plöjts.

Fastän det kan låta otroligt kan dock en svampsjukdom dra nytta av att plantorna är försvagade i torkan och det är mjöldagg. Håll detta bakom örat och följ med läget i höstvetefält med hyfsad skördepotential om vädret slår om så att mjöldaggen kan utvecklas vidare.

Rent allmänt torde bekämpningströskeln för bekämpning i höstvete inte överskridas i nu rådande torra väder.

skadedjursfronten har läget, otroligt nog, hittills varit rätt så lugnt. Lokalt har jordloppor behövt bekämpas i oljeväxter speciellt de fält som lider svårare av torkan. På en del håll har förekomsten av häggbladlöss ökat en del, – kolla under marknivån för de söker sig dit snabbt. V.g. se inlägget från 24.5.

 

Denna sida är uppdaterad den 31.5.2018 av Jan Grönholm, NSL